Dezinfekce vody pomocí převaření

Zobrazit pro tiskZobrazit pro tisk

varicDezinfekce vody pomocí převaření není úplně nejrychlejším a nejdostupnějším nástrojem jak zničit bakteriální znečištění vody. Nicméně jde o jakýsi klasický postup dezinfekce, který nezlepšuje ani nezhoršuje senzorické vlastnosti vody a jde možná o poslední šanci jak vodu upravit. Jejím mínusem je především technická náročnost, nepraktičnost k přípravě většího objemu vody a závislost na dostatečném zdroji energie v terénu.

Mezi teplotou vody a teplotou, kdy jsou organismy ve vodě ničeny neexistuje žádný biologický vztah. Var vody (termodynamický děj, při němž se z kapaliny tvoří pára za teploty, při níž se tlak syté páry rovná vnějšímu tlaku) nám jen zjednodušuje situaci a představuje pro nás jednoduchý indikátor teploty vody.

Jak dlouho převařovat? Mezi teplotou a časem existuje nepřímá úměra. Vyšší teplota odpovídá menšímu času potřebnému k zabití organismů a samozřejmě naopak. Čím delší doba procesu, tím menší teplo nutné ke zničení.

Jaká teplota je k zabití organismů dostačující? Tepelné zničení mikroorganismů vykazuje vysokou účinnost  směrem k bakteriím, virům i prvokům, pokud použijeme pasterizační teploty (70 °C) nebo var za běžných podmínek.Většina bakterií umírá již kolem 60 °C. Od této teploty výše je většina bakterií způsobující průjmové onemocnění ničena. Při teplotě okolo 65 °C by měla být většina bakterií již zničena po jedné minutě. Zvláště odolný je virus hepatitidy typu A, který potřebuje při obdobném působení po dobu 1 minuty teplotu okolo 85 °C.

To samozřejmě neznamená, že voda je sterilní. Některé spóry bakterií jsou ničeny až při teplotách nad 100 °C, což ovšem není hygienicky významné (absolutní sterilizace by bylo dosaženo při teplotě 136 °C).

Nicméně je důležité si uvědomit, že teplota varu 100 °C odpovídá nadmořské výšce 0 (hladina moře). Se zvyšující se nadmořskou výškou teplota varu klesá (var nastává při teplotě varu vody a roste/klesá s rostoucím/klesajícím tlakem plynu nad kapalinou). S nadmořskou výškou bod varu vody tedy klesá, např. ve výšce 2000 m n.m. je skoro o 5 °C nižší (95,7 °C), v 3000 m n.m. voda vře při 88,4 °C a ve výšce kolem 5 800 m n.m. odpovídá teplota varu 81 °C. Proto se doporučuje v nadmořské výšce nad 2000 m n.m. var vody úměrně prodlužovat (1 – 3 min.).