Vaření

Test: benzínový vařič MSR Whisperlite International

Při svém šestitýdenním pobytu na jihoamerickém kontinentu jsem měl možnost testovat benzínový vařič MSR Whisperlite International. Vzhledem k tomu, že jsem do této doby „benzíňák“ nikdy nepoužíval, nevím jestli moje recenze bude opravdu recenzí nebo spíš porovnáním mezi benzínovou a plynovou platformou se kteroužto jsem obeznámen velmi dobře.

Syndikovat obsah