Turistické trasy - Zlatohorská vrchovina

Zlatohorská vrchovina - neznámé pohoří u Jeseníků

Zlatohorská vrchovina je jedno z pohoří, kterými by se dali zkoušet znalci zeměpisu. Zeptáte-li se někoho, kde leží, odpovědí vám nejspíše bude pouze pokrčení ramen. "Nechápu, proč každé dva kopce za chalupou musí mít své jméno a náležitost ke geomorfologickému celku," rozčiloval se kdysi jeden můj známý. Jen pro představu mají tyto "dva kopce za chalupou" délku přes 40 km (měřeno západ-východ) a šířku 10-20 km (ze severu na jih). Ležíce na úpatí Jeseníků, tvoří tak vlastně jejich předhůří.

Syndikovat obsah