Střed Norska

Národní park Junkerdal

Národní park JunkerdalV norském národním parku Junkerdal prý nejsou žijící jen zvířata a rostliny, ale i zdejší hory. Národ Sámů, jehož potomci tu žijí po staletí, tu po sobě zanechal velké množství příběhů a tradic spojených právě s tímto regionem. Stará kultura totiž přisuzovala rostlinám, živočichům a některým místům vlastnictví duše a značný význam pro dennodenní život zdejších obyvatel. Národní park Junkerdal byl ustanoven v roce 2004 a rozkládá se na 682 km². Park ohraničuje přírodní rezervaci Junkerdalsura.

Národní park Skarvan og Roltdalen

Park Skarvan a Roltdalen reprezentuje skutečně nedotčenou krajinu hor a lesů, typickou pro přelom centrální a jižní části Norska. Roltdalen je rozlehlé údolí vedoucí z východu na západ, jemuž dominují smrkové lesy. Horské hřebeny, které údolí chrání, dosahují výšky 1000 metrů. Severní části parku kraluje horský masív Skarvan, tyčící se do výšky zhruba 1100 metrů.

Kulturní dědictví parku

Národní park Børgefjell - království polární lišky

Většina území národního parku je čistá divočina, která dokáže našim smyslům nabídnout nejrůznější druhy zážitků. Vysoké vrcholy s hlubokými údolími, ledovcovými kary a horskými jezery zdobí západní část parku. Na jihu oproti tomu najdeme divoké říční toky s krásnými vodopády a peřejemi, zatímco východ je spíše ve znamení oblých kopečků a rozsáhlých vřesovišť. Børgefjell je také jedním z mála míst, kde lze potkat jednoho z nejvíce ohrožených savců Norska, arktickou lišku.

Národní park Lierne

Národní park LierneNárodní park Lierne byl založen roku 2004 a zabírá oblast o rozloze 333 čtverečných kilometrů. Většina území parku je pokryta hustou sítí vodních toků, mířících jak do Baltského, tak do Severního moře. Právě díky přítomnosti takového množství vody najdeme v parku nespočetně bažin a mokřad, které tu a tam střídají březové háje. Charakter terénu je plochý, nicméně i přesto je velmi bohatý na usazeniny vzniklé už ve čtvrtohorách. Podle archeologických nálezů v oblasti se soudí, že první obyvatelé tu žili již v době bronzové. Předpokládá se, že se živili hlavně lovem a rybolovem.

Třídenní trek v národním parku Saltfjellet-Svartisen

Národní park Saltfjellet-Svartisen se nachází ve střední části Norska, v místě, kde území Norska protíná polární kruh. Jedná se o jeden z největších národních parků a pravděpodobně i nejrozmanitějších, co se charakteru krajiny týká. Najdete tu jak formace alpských vrcholů s ledovcovými splazy, tak liduprázdné náhorní plošiny a zalesněná údolí. Nejvyšším vrcholem je Ølfjellet (1751 m). Ze zástupců fauny tu najdeme například soba, rosomáka nebo rysa.

Syndikovat obsah