Ontario

Toronto - jednodenní prohlídka města u velkých kanadských jezer

Toronto_03.jpg"Tarantua" -  shromaždiště, jak bylo místo na území dnešního velkoměsta nazýváno původními indiánskými obyvateli. I dnes po mnoha desetiletích můžeme říci, že si město stále svůj původní název zaslouží. Původní shromaždiště indiánských kmenů sice vzalo za své, ale rozhlédnete-li se po ulicích Toronta, uvidíte nezvyklý mix obyvatel i návštěvníků nejrůznějších barev pleti.

Syndikovat obsah