Červená Lhota - romantický zámek na vodě z pohádky "O princezně Zlatovlásce".

Zobrazit pro tiskZobrazit pro tisk
mapa: 

Cervena_lhota_02Od jaktěživa je pro mne zámek Červená Lhota zosobněním pohádkových příběhů. Možná je to od doby, kdy jsem poprvé viděl Zlatovlásku a Jiřík, který se o ni ucházel, vesloval po hladině rybníka, uprostřed kterého se tento úchvatný zámek nachází. Pokud hledáte tip na výlet a ještě jste tu nebyli, uvidíte, že vaši přátelé nebo rodina z tohoto místa budou nadšeni.

Zámek Červená Lhota
Zámek byl postaven na místě původní tvrze. Proč se jmenuje Červená Lhota, o tom se dodnes příliš mnoho neví. Snad by mohla posloužit jako vysvětlení zdejší pověst. Rytíř Gutrama Káby se , jako správný katolík, modlil ke svému posvátnému kříži, jež si jeho rod předával, ale jeho žena Johanka byla protestantka. Jednoho dne když rozezlena chtěla vyhodit kříž z okna, ale v tu chvíli, kdy jím mrštila proti vodní hladině, zahřmělo se a skála pod zámkem se začala třást. V kouři se objevil čert a otevřeným oknem ji odnesl do pekla. Na bílých zdech zámku po ní zůstala jen krvavá stopa, která nešla nijak smýt. Proto byl zámek natřen na červeno, aby se krvavá stopa po Johance skryla.

Původní tvrz byla postavena ve 12. nebo 13. století, na skále poblíž Deštenského potoka. Rybník, ve kterém dnes zámek stojí, byl postaven až o zhruba 300 let později. Kamenný most, který vede hradu byl původně dřevěný, padací.

Není jisté, kdy byla gotická tvrz založena. Pouze některé souvislosti, například původní název Jenczenslag, historikům napovídají, že vznik je možno klást snad již do 12., spíše však do 13. století. Poslední členové českého vládnoucího rodu Přemyslovců mohli teoreticky tvrz navštívit. O žádné takové návštěvě však pochopitelně není nic známo.

Tvrz byla vystavěna na skalnatém výběžku, kolem kterého v té době pouze protékal Deštenský potok, ale po nějaké rozsáhlejší vodní ploše zde nebylo zpočátku ani potuchy. Hráz, která umožnila vznik rybníka, byla postavena až později, zřejmě v průběhu 16. století. Ale ani poté se stále ještě nejednalo o skutečný ostrov, neboť byl spojen s pevninou skalnatou šíjí, po níž byl přístup do zámku, ale která ležela na opačné straně, než je dnešní vchod. Tato podoba je ovšem nejistá, je možné, že již současně s výstavbou hráze také šíje zmizela. Po jejím odtěžení spojení nahradil padací most, o jehož existenci svědčí i nyní ještě patrné zbytky mostu a později byl vystavěn dnešní kamenný most. Do dešní podoby byl zámek přestavěn v roce 1641 královským kancléřem Vilémem Slavatou, který jej využíval jako letní odpočinkové místo. Po II. světové válce byl zámek zkonfiskován státem.

Interiéry zámku nabízí pohled do života tehdejších šlechticů, neboť expozice je upravena tak, aby odpovídala jejich každodennímu běžnému životu. Na hradě najdete i obraz nejošklivější ženy světa.

Jak se tam dostat:
Pokud jedete autem, najdete Červenou Lhotu na klikaté okresní silnici mezi Kardašovou Řečicí a Deštném, severozápadně od Jindřichova Hradce. Parkoviště je zhruba 300 metrů od zámku. Veřejnou dopravou to tak snadné nebude. Autobusy sem sice jezdí, ale jen velmi zřídka a pochybuji, že budete schopni se o víkendu dostat sem a zase zpět.

Další možností je jet vlakem do Kardašovy řečice a odtud dojít do Červené Lhoty pěšky. Je to zhruba 10 km po modré turistické značce pěknou krajinou. Pokud nejedete autem, bude asi nejlepší nakombinovat autobus a vlak, abyste nemuseli jít tam a zpět do Kardašovy Řečice na nádraží.
 
Občerstvení:
Poblíž zámku.

Kdy vyrazit:
Zámek je otevřený duben-říjen.
 
Rezervace a poplatky:
Platí se parkoviště a vstup do zámku.

Více informací o cenách a otevíracích hodinách na www.cervena-lhota.cz

 

Cervena_lhota_01 Cervena_lhota_03

Foto: Zámek Červená Lhota - TREKY.CZ