Celodenní okruh Podyjím – meandry, zámky, hrady a neznačená trasa

Zobrazit pro tiskZobrazit pro tisk

Hrad HardeggVzdálenost: cca 35 km; Čas: 8 h

Tato dlouhá, ale zato velmi barvitá trasa je ve znamení několika naprosto odlišných motivů, které však spolu velmi souvisí. Budeme procházet panenskou přírodou, kterou tvoří řeka Dyje klikatící se ve skalnatém a zalesněném údolí, přecházet hranici do sousedního Rakouska a v neposlední řadě nás čeká poměrně dobrodružná cesta lesem přes Býčí horu k rakouskému hradu Hardegg, stojícímu ve stejnojmenné vesnici. Jenom díky hraničnímu pásmu, které se tu rozprostíralo za dob bývalého režimu můžeme vděčit za panenskost těchto končin.

Cesta Romana Havelky, jež nás bude provádět první část dnešního dne, pro nás začíná v obci Čížov u pozůstatků bývalého pohraničního opevnění. Z několika desítek metrů vysokého plotu s ostnatým drátem, strážní věží a betonových zátarasů si můžeme udělat velmi dobrou představu, jak svobodně jsme tu žili za bývalého režimu. Poté se vydáme po červené směrem na Vranov nad Dyjí.

Kdo by čekal, že půjde podle toku řeky, bude zklamán, neboť cesta vede po úbočích kopců tyčících se nad řekou Dyje, nicméně i tak se nemusíme bát, protože stezka nám nabídne krásné výhledy do údolí na klikatící se zelenomodrý tok Dyje a skalnatý terén plný mechem porostlých kamenných polí a zajímavé flóry. Neopomeňte odbočit na vyhlídku nad Ledovými slujemi, které jsou ve zdejších stráních. Sluje jako takové jsou pro veřejnost uzavřeny, nicméně vyhlídka I tak má co nabídnout. Po pár set metrech za Ledovými slujemi začne cesta přece jenom mírně klesat k řece, až dojde k visutému mostu přes řeku. Tady je jedno, jestli most přejdete a budete pokračovat na druhé straně po zelené, nebo jestli budete po stávajícím břehu následovat červenou. Pokud se mne ptáte na doporučení, volil bych zelenou. Jde přírodou podél řeky. Přibližně po kilometru a půl nás přivítá Vranov nad Dyjí. Městečko s nezapomenutelným zámkem na skále.

Dál budeme pokračovat po modré, která stoupá okolo zámku směrem na Podmyče. Zastávka na zámku je vřele doporučována. Mimo jiné nabízí zámecké nádvoří pohled na městečko a řeku pod sebou. Poté se cesta vnoří do lesa a vyjdeme až v obci Podmyče. Tady začíná opravdové dobrodružství. Po modré projdeme vesnicí, až na konec, kde se připojuje na hlavní silnici Vranov – Šafov. Na této křižovatce odbočíme doleva směrem na Vranov, ale za zhruba 100 metrů se dáme doprava po asfaltové silničce. Z té po několika set metrech odbočíme doleva směrem na Lovecký letohrádek na Býčí hoře. Zde se musíte orientovat už pouze podle mapy.

Býčí hora (536m) je nejvyšším bodem celého Podyjí, kterým prochází současně I česko-rakouská hranice. Podél té budeme pokračovat dál směrem na Hardegg po lesních cestách, než se napojíme na cestu vedoucí po vrstevnici k vyhlídce Schwalbenfelsen. Pokud stojíte na této cestě, máte vyhráno. Budete po ní pokračovat, až se napojíte na značenou rakouskou turistickou trasu Felling – Hardegg. Ta vede nejprve lesem, ale poté klesne k Dyji a provede vás malebnou rakouskou vesničkou Hardegg s majestátním hradem nad ní. Na jejím konci je most pro pěší, kterým se vrátíte zpět do České republiky a po modré, která vede po silnici se vrátíte do Čížova, ke zbytkům pohraničního opevnění, odkud jste ráno vyráželi.

Charakteristika:
Trasa je opravdu velmi dlouhá, takže nezapomeňte vyrazit brzy. Dobrá mapa je nutná, budete navigovat po lesních cestách, kde není turistická značka.

Trasa:
Čížov – Vranov nad Dyjí – Podmyče – Býčí Hora – Hardegg - Čížov

Okruh: Ano

Začátek a konec treku:
Čížov (nicméně je možné začít ve Vranově n. Dyjí), kam bude pravděpodobně lepší autobusové spojení

Doprava:
Do Vranova nad Dyjí jezdí pravidelné autobusové spojení ze Znojma, cesta trvá cca 20 minut. Doporučuji však začít trasu v obci Čížov, autobusový spoj jezdí do blízkého Horního Břečkova, odkud není problém dojít po silnici pěšky.

Kdy vyrazit:
Kdykoliv

Rozpis trasy:
Čížov – Vranov nad Dyjí ..... po červené (možnost pokračovat po zelené od visutého mostu)
Vranov nad Dyjí – Podmyče .......po modré
Podmyče – Býčí Hora / Lovecký letohrádek ..... po asfaltové silničce z Podmyče
Býčí Hora – vyhlídka Schwalbenfelsen ....... po lesních cestách, nutná orientace v mapě
Schwalbenfelsen – Hardegg (za vyhlídkou pokračujte po cestě, která vede po vrstevnici, za chvíli se napojíte na rakouskou značenou trasu směr Hardegg)
Hardegg – Čížov ...... po modré

 

Národní park Podyjí Zámek Vranov nad Dyjí Údolí Dyje

Foto: Národní park Podyjí / Thayatal - TREKY.CZ