Hrady Cornštejn a Bítov - celodenní výlet po březích Vranovské přehrady

Zobrazit pro tiskZobrazit pro tisk

Hrad CornštejnVzdálenost: 7 km; Čas: 8 h (do času jsou započítané i návštěvy hradů a jízda na lodi)

Zhruba desetikilometrový okuh po březích hadovité Vranovské přehrady vám toho nabídne opravdu hodně. Navštívíte zříceninu, hrad, svezete se lodí a ještě návdavkem přidáme výstup na jednu rozhlednu. Den plný akce a rozmanitých zážitků co vy na to ? 

Nejlepším výchozím místem je obce Bítov, kam se dostanete např. i lodí z Vranova. Odtud vyrazíme po zelené turistické značce na zříceninu hradu Cornštejn, na kopci nad přehradou. 

Hrad Cornštejn
Zřícenina hradu Cornštejna, stojící vysoko nad hladinou Vranovské přehrady, má za sebou poměrně bohatou bojovou historii. Kamenný hrad byl ve 14. století postaven poblíž místa, kde stálo původní hradiště. Byl v majetku českých králů až do doby, kdy byl dobyt husity. Poté byl novým majitelem Hynkem z Lichtenburka přestavěn a v roce 1465 opět dobyt, tentokráte pro změnu královým vojskem, neboť odmítl přísahat králi Jiřímu z Poděbrad věrnost a účastnil se protikrálovské vzpoury. Důležitý byl i sto let později ve válkách s tureckými nájezdníky. Poté byl opuštěn a zpust. 

Z Cornštejna budeme pokračovat zpět po zelené, přejdeme most přes přehradu a zamíříme k zastávce lodní dopravy "Bítov kemp", odkud nás pravidelná loní linka doveze k hradu Bítov (jízdní řád na http://www.lodnidopravavranov.cz). 

A protože se ke každému pořádnému hradu váže pověst, a Cornštejn je pořádný hrad, i tady jedna je. Podle ní se zjevuje přízrak Bílé paní, původně manželky Hynka z Lichtenburka, majitele hradu, která se zabila skokem z okna, když její manžel padl v boji s královským vojskem. Pokud byste náhodou stanuli na pozemcích hradu na Květnou neděli, pak se z hradní studny ten den prý vynořuje sud s pokladem, který tu Hynek z Lichtenberka ukryl, než padl.

Hrad Bítov
Hrad Bítov se tyčí na vysoké skále v jedné ze zákrut řeky Želetavky těsně předtím, než se řeka vlévá do Vranovské přehrady. Jeho založení se datuje už do  11. století a plnil důležitou obrannou roli.  Ve 13. století byl přestavěn a poté postupně čelil rakouským, husitským, královským a švédským vojskům. Byl několikrát dobyt a v 19. století přestavěn na zámek v duchu romantismu. Po druhé světové válce byl zkonfiskován státem jako nacistický majetek a stal se tedy majetkem České republiky.

Od hradu Bítova se po zelené turistické značce budeme vracet do vesnice Bítov. Původní vesnice stávala údolí, které bylo ovšem zatopeno přehradou a poté byl Bítov znovu vybudován na svém nynějším místě. Zelená nás po několika set metrech dovede k patě rozhledny Rumburak.

Rozhledna Rumburak
Rozhledna, která byla po rekonstrukci znovu otevřena v roce 2009, stojí poblíž hradu Bítov a je součástí většího komplexu, který obsahuje i restauraci a penzion. Věž, vysoká 30 metrů, nabídne při dobré viditelnosti výhledy nejen na přehradu a hrady Cornštejn a Bítov. Jsou odsud vidět i zasněžené vrcholky rakouských Alp. 

Vranovská přehrada 
Největší vodní dílo na řece Dyji, s hloubkou 45 metrů, pochází z let 1930-1934.V hrázi jsou tři turbíny, které slouží pro výrobu elektrické energie. Přehrada slouží i jako zásobárna pitné vody, rekreační a rybářská oblast. Často bývá nazývána Moravským Jadranem kvůli své teplé vodě. Na přehradě funguje lodní doprava, kterou můžete při tomto i jiných výletech použít.

Charakteristika:
Nenáročný výlet.

Trasa:
Obec Bítov - Cornštejn - Bítov kemp (poté lodí na) hrad Bítov - rozhledna Rumburak - obec Bítov

Okruh: Ano (zpět do Bítova se dostanete lodí)

Jak se dostat na začátek a konec turistické trasy:
Pokud jedete z Vranova, je nejlepší jet do Bítova lodním spojením, které funguje na Vranovské přehradě.

Občerstvení:
Prakticky všude po celé cestě

Kdy vyrazit:
V letní sezóně, kdy jezdí lodní spojení, jinak budou tuto část trasy muset obstarat vaše nohy.

Rezervace a poplatky:
Platí se za dopravu na lodi (http://www.lodnidopravavranov.cz), vstupy do hradů a na rozhlednu. 

 

Hrad Bítov Hrad Cornštejn

Foto: Cornštejn a Bítov, www.janmiklin.cz